Przegląd przeprowadzonej przez Midea Group kampanii rekrutacyjnej na kampusach zagranicznych w 1. połowie 2024 roku: strategiczny skok naprzód w dziedzinie globalnej innowacji i lokalizacji

Przegląd przeprowadzonej przez Midea Group kampanii rekrutacyjnej na kampusach zagranicznych w 1. połowie 2024 roku: strategiczny skok naprzód w dziedzinie globalnej innowacji i lokalizacji

SAN FRANCISCO--Midea Group, uznawana za jednego ze światowych liderów technologii i innowacji, zakończyła pomyślnie swoją trasę w ramach kampanii rekrutacyjnej na kampusach w 1. połowie 2024 roku, której ostatnim akordem była impreza na Uniwersytecie Stanforda. Działalność rekrutacyjna to ważny krok w ciągłym dążeniu firmy to globalnej ekspansji i strategicznej lokalizacji innowacji.

Midea Group, której zróżnicowany asortyment produktów obejmuje inteligentne urządzenia AGD, technologię przemysłową, technologię budynków, rozwiązania z zakresu robotyki i automatyzacji oraz innowacyjne formy działalności biznesowej, poprzez tę kompleksową inicjatywę rekrutacyjną potwierdza zaangażowanie na rzecz obecności na światowych rynkach. Co roku około 15–20% osób pozyskanych przez Midea Group na kampusach studiowało za granicą, co znacznie wzbogaca pulę talentów z wielu krajów, którą dysponuje firma.

Podsumowanie akcji rekrutacyjnej Midea na kampusach w 2024 roku:

Szczegółowe sesje strategiczne:

Doświadczenia interaktywne i uczestniczące:

Transparentna droga rekrutacji:

Nieustanne zaangażowanie Midea

Od Wielkiej Brytanii po Niemcy, Japonię i Stany Zjednoczone, trasa rekrutacyjna Midea w 1. połowie 2024 roku podkreśla niesłabnące zaangażowanie firmy na rzecz stworzenia innowacyjnej, inkluzywnej i otwartej platformy. Firma nadal inwestuje znaczne sumy w swój personel oraz badania i rozwój, aby pozostać w awangardzie postępu technologicznego.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.